Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt på rådhuset på Nodeland den 9. februar.

12 medlemmer møtte opp til en hyggelig sammenkomst. 3 av styrets medlemmer, deriblant styreleder var på valg. Alle 3 ble gjenvalgt, med andre ord ingen endringer i styresammensetningen.

Her er link til protokollårsberetning, regnskap samt budsjett.