TURORIENTERING 2017

SSOK ønsker for 48. gang velkommen til postjakt i våre flotte omgivelser. I år går turene i området langs Gamle Mandalsvei (Postveien) mot grensen til Kristiansand (Songdalen), området mellom Tjomsevannet og Kjosekjønn (Søgne), Tag (Søgne) og i terrenget mellom Eidså og Hortemo (Songdalen). Det er satt ut 70 poster, fem av disse er toppturer. Kartområdene er vist på vedlagte oversiktskart. Postene står ute fra 1. juledag til og med søndag 24. september.

Du finner oss også på turorientering.no, Norges Orienteringsforbunds portal for turorientering på nett. Her kan du registrere postene du tar i vårt opplegg og eventuelt andre klubbers opplegg.

I år er postene på Turkartet Kulia (Gamle Mandalsvei) utstyrt med stifteklemmer. Du finner felt for stempling på kontrollkortet. Dette er ikke obligatorisk. 

Kart

Poster

Topper

Målestokk

Utgitt

Berge – orienteringskart

20

 

1: 7 500, ekv.5m

2015

Smørheia - Tag – orienteringskart

15

 1

1: 10 000, ekv.5m

1997, rev.

Turkartet Kulia (Gl. Mandalsvei)

15

2

1: 20 000, ekv.10 m

2016

Turkartet Kulia (Eidså/Hortemo)

15

2

1: 20 000, ekv.10 m

2016

Toppturer

1: Havåsen  (Smørheia-Tag).

2: Bukksteinen (Turkartet Kulia).

3: Hesteheia. (Turkartet Kulia)

4: Ureheia. (Turkartet Kulia)

5: Flogvarden. (Turkartet Kulia)

Poeng: Ordinære poster teller 1 poeng og toppturene 3 poeng. Full pott er 80 poeng.

Premiering:

Turorienteringsmerket i gull 68 poeng, sølv 50 poeng og bronse 35 poeng.

Plaketter: kravet er turorienteringsmerket i gull 5 ganger for bronseplakett, 10 ganger for sølvplakett og 15 ganger for gullplakett. Du må selv melde ifra på kontrollkortet om du skal ha plakett. O-klubben har oversikt over deltakelse en del år tilbake.

Ekstra premiering fra Søgne og Greipstad Sparebank

Alle som har minst 35 poeng og sender inn kontrollkortet eller registrerer deltakelse i Turorientering.no, deltar i trekningen av tre gavekort til en samlet verdi av kr. 2000.

Kontrollkortet sendes Else-Margrethe Bredland, Daleheia 10, 4640 Søgne – innen 1. oktober.

Tur-o-avslutning: Tirsdag 24. oktober klokka 18 i klubbhuset ved Søgne stadion. Utdeling av diplomer og medaljer. Enkel servering. Bingo. Trekning av gavekort. Barn og ungdom kan få diplom og medalje tilsendt. Voksne kan få medalje tilsendt. Dette må i tilfelle merkes av på kontrollkortet. 

Kartposene selges hos YX Energi Lunde, Esso Tangvall, Shell Nodeland og DNT-sør (Turistforeningen), Kristiansand. Pris kr 200.-

Kartsalg

Norli bokhandel i Søgne selger SSOKs  turkart (Kulia, Rosseland, Linnåsen, Smørheia, Vedderheia) og orienteringskart.

Finner du ikke posten? Det hender dessverre at poster forsvinner. Skriv datoen i kontrollkortet og meld ifra til en av oss om at posten mangler.

 

Enny-Karin Vindheim 905 65 651                               Jan Rune Bugge 994 52 092

Signe Heivoll 901 90 363                                              Oddleif Håverstad 481 56 642

Else-Margrethe Bredland 918 73 533

På SSOKs hjemmeside (www.ssok.no) kan du lese mer om klubben og få oversikt over treningsopplegg og løp.

Gjest i naturen

 

Ta flest mulig av postene tidlig i året og gå 
minst mulig i hekke- og yngletida midt i mai til 
midt i juni.

Båndtvang for hund gjelder fra 1. april til 30. september.

Dette må respekteres.

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark 
fra 15. april til 15. september.

Kjøring på privat vei eller grunn uten tillatelse 
av grunneier må ikke forekomme.