TURORIENTERING 2018

For 49. gang ønsker Søgne og Songdalen orienteringsklubb velkommen til fine turopplevelser. Turene går i år i områdene rundt Svensheia og Bruliheia (Turkartet Rossevann), Årstøl/Ravneheia (Turkartet Lohne/Solås), Skogen (Songdalen) og Kjellandsheia (Søgne). 70 poster er plassert ut i terrenget, fem av disse er toppturer. Postene står ute fra 1. juledag til og med søndag 23. september. Nb: Noen av postene på Bruliheia ligger i området der ny vei skal bygges, dette kan innebære endringer i terrenget (anleggsveier etc) allerede i 2018. 

Sjekk turorientering.no, Norges Orienteringsforbunds portal for turorientering på nett. Her er det mulig å registrere postene du tar både i vårt opplegg og andre klubbers opplegg.

I år er postene på Kjellandsheia utstyrt med stifteklemmer. Du finner felt for stempling på kontrollkortet. Dette er ikke obligatorisk.

 

Kart

Poster

Topper

Målestokk

Utgitt

Kjellandsheia

(utarbeidet på grunnlag av o-kartet Tretjønn, 1981)

10

  

1:9 000

2017.

Skogen (orienteringskart)

10

  

1: 7 500

Rev.2017.

Turkartet Lohne-Solås (Ravneheia)

15

2

1: 10 000

2003

Turkartet Rossevannet (Bruliheia)

15

1

1: 20 000

2016

Turkartet Rossevannet (Svensheia)

15

2

1: 20 000

2016

 

Toppturer

1: Bjønneskoltren (214m) (Turkartet Lohne-Solås)

2: Årstølvarden (253m) (Turkartet Lohne-Solås)

3: Utsiktspunkt ved Busteinen (153m) (Turkartet Rossevannet)

4: Svensvigvarden (107m). (Turkartet Rossevannet)

5: Olavsheia (105m). (Turkartet Rossevannet)

Poeng: Ordinære poster teller 1 poeng og toppturene 3 poeng. Full pott er 80 poeng.

 

Premiering:

Turorienteringsmerket i gull 68 poeng, sølv 50 poeng og bronse 35 poeng.

Plaketter: kravet er turorienteringsmerket i gull 5 ganger for bronseplakett, 10 ganger for sølvplakett og 15 ganger for gullplakett. Du må selv melde ifra på kontrollkortet om du skal ha plakett. O-klubben har oversikt over deltakelse en del år tilbake.

Ekstra premiering:

Alle som har minst 35 poeng og sender inn kontrollkortet, eller registrerer deltakelse i Turorientering.no, er med i trekningen av tre gavekort (1 x kr 1000 og 2 x kr 500)

Kontrollkortet sendes Else-Margrethe Bredland, Daleheia 10, 4640 Søgne – innen 1. oktober.

Tur-o-avslutning: Tirsdag 23. oktober klokka 18 i klubbhuset ved Søgne stadion. Utdeling av diplomer og medaljer. Enkel servering. Bingo. Trekning av gavekort.

Barn og ungdom kan få diplom og medalje tilsendt. Dette må angis på kontrollkortet. 

 

Kartposene selges hos YX Energi Lunde, Esso Tangvall, Shell Nodeland og

DNT-sør (Turistforeningen), Kristiansand. Pris kr 200.-

Kartsalg

Servicetorget i Søgne kommune, Rådhustorget i Songdalen kommune og Norli bokhandel i Søgne selger SSOKs  turkart (Kulia, Rosseland, Linnåsen, Smørheia, Vedderheia). Norli bokhandel selger også orienteringskart. 

 

Finner du ikke posten? Det hender dessverre at poster forsvinner. Merk av på kontrollkortet at du har vært på posten, og meld ifra til en av oss om at posten mangler.

Enny-Karin Vindheim 905 65 651                               Jan Rune Bugge 994 52 092

Signe Heivoll 901 90 363                                              Oddleif Håverstad 481 56 642

Else-Margrethe Bredland 918 73 533

På SSOKs hjemmeside (www.ssok.no) kan du lese mer om klubben og få oversikt over treningsopplegg og løp.

 

Gjest i naturen

Ta flest mulig av postene tidlig i året og gå 
minst mulig i hekke- og yngletida i juni.

Båndtvang for hund gjelder fra 1. april til 20. august.

Dette må respekteres.

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark 
fra 15. april til 15. september.

Kjøring på privat vei eller grunn uten tillatelse 
av grunneier må ikke forekomme.

NB: Vis hensyn dersom det foregår tømmerdrift i turområdet.

Gjest i naturen