TURORIENTERING 2019

I 1970 ble det arrangert turorientering for første gang i Søgne. 19 poster ble satt ut i terrenget rundt Linnåsen. I år setter vi ut poster for 50. gang. Jubileum? Nei, det blir i 2020.

I år har vi lagt fire turer i Søgne og en tur i Songdalen. Det blir satt ut 74 poster, fire av disse er toppturer. Postene står ute fra 1. juledag til og med søndag 22. september.

 

Kart

Poster

Topper

Målestokk

Utgitt

Lauvslandsmoen

15

 

1:10000

2012

Eikeheia

10

 

1:5000

2006, rev. 2012

Turkartet Linnåsen

20

3

1:20000

2010

Turkartet Rivenes

10

1

1:5000

2018

Turkartet Årosskogen

15

 

1:7500

2017

 

Toppturer

1: Rivenesåsen (Turkartet Rivenes)

2: Kleplandsvarden (Turkartet Linnåsen)

3: Rannesheia (Turkartet Linnåsen)

4: Austre varde. (Turkartet Linnåsen)

 

Registrering av postene

Postene er merket med røde/hvite eller organge/hvite postflagg med postens nummerkode. Noter koden på kontrollkort. Postene på Rivenes er dessuten utstyrt med stifteklemmer. Her er det valgfritt om du vil stemple, notere kode eller gjøre begge deler. Det er også mulig å registrere «klipp» på www.turorientering.no, Norges Orienteringsforbunds portal for turorientering. Her finner du SSOK sitt opplegg og andre klubbers opplegg.

Poeng: Ordinære poster teller 1 poeng og toppturene 3 poeng. Full pott er 82 poeng.

 

Premiering

Turorienteringsmerket i gull 68 poeng, sølv 50 poeng og bronse 35 poeng.

Plaketter: kravet er turorienteringsmerket i gull 5 ganger for bronseplakett, 10 ganger for sølvplakett og 15 ganger for gullplakett. Du må selv melde ifra på kontrollkortet om du skal ha plakett. O-klubben har oversikt over deltakelse en del år tilbake.

Ekstra premiering

Send inn kontrollkortet eller registrer deltakelsen på nettet (turorientering.no). Hvis du har 35 poeng eller mer så er du med i trekningen av tre gavekort (1 x kr 1000 og 2 x kr 500)

Kontrollkortet sendes Else-Margrethe Bredland, Daleheia 10, 4640 Søgne – innen 1. oktober.

 

Tur-o-avslutning: Tirsdag 22. oktober klokka 18 i klubbhuset ved Søgne stadion. Utdeling av diplomer og medaljer. Enkel servering. Bingo. Trekning av gavekort.

Barn og ungdom kan få diplom og medalje tilsendt. Dette må angis på kontrollkortet. 

 

Kartposene selges på Servicetorget/biblioteket i Søgne kommune, hos YX Energi Lunde, Esso Tangvall, Shell Nodeland og DNT-sør (Turistforeningen), Kristiansand. Pris kr 200.-

 

Kartsalg

Servicetorget i Søgne kommune, Rådhustorget i Songdalen kommune og Norli bokhandel i Søgne selger SSOKs  turkart (Kulia, Rosseland, Linnåsen, Smørheia, Vedderheia). Norli bokhandel selger også orienteringskart.
  

Finner du ikke posten?
Det hender at poster forsvinner. Merk av på kontrollkortet at du har vært på posten, og meld ifra til en av oss om at posten mangler.

 

Enny-Karin Vindheim 905 65 651                               Jan Rune Bugge 994 52 092

Signe Heivoll 901 90 363                                             Oddleif Håverstad 481 56 642

Else-Margrethe Bredland 918 73 533

 

På SSOKs hjemmeside (www.ssok.no) og på Facebook kan du lese mer om klubben og få oversikt over og løp.

 

Gjest i naturen

 

Ta flest mulig av postene tidlig i året og gå 
minst mulig i hekke- og yngletida i juni.

 

Båndtvang for hund gjelder fra 1. april til 20. august.

Dette må respekteres.

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark 
fra 15. april til 15. september.

Kjøring på privat vei eller grunn uten tillatelse 
av grunneier må ikke forekomme.