TURORIENTERING 2020

I 2020 setter vi ut poster for 51. gang, 71 poster fordelt på fem kart. En av turene, «Jubileumstur», bygger på opplegget fra 1970. Det er mulig å samle 83 poeng. Hver post gir 1 poeng, bortsett fra  jubileumspostene som teller dobbelt.

 

Postene står ute fra 1. juledag til og med søndag 20. september.

   Kart

Poeng

Poster

Målestokk

Utgitt

   Tunballen

16

16

1:5000

Revidert 2016

   Helleviga

13

13

1:4000

Revidert 2018

   Turkartet Rossevann

10

10

1:20000

2016

   Smørheia

20 20 1:10000 Revidert 2010
   Tinntjønn

24

12

1:10000

Revidert 2017

 

Registrering av poster

Postene er merket med røde/hvite eller orange/hvite postflagg med postens nummer og kode.  Noter koden på kontrollkortet. Postene i Helleviga har stifteklemmer. Det er valgfritt om du vil klippe, notere kode eller gjøre begge deler. Det er også mulig å registrere «klipp» på www.turorientering.no, Norges Orienteringsforbunds portal for turorientering. Her finner du SSOK sitt opplegg og andre klubbers opplegg.

 

Premiering:

Turorienteringsmerket i gull 68 poeng, sølv 50 poeng og bronse 35 poeng.

Plaketter: Turorienteringsmerket i gull 5 ganger: bronseplakett, gullmerket 10 ganger: sølvplakett og 15 ganger: gullplakett. Du må selv angi på kontrollkortet at du skal ha plakett. O-klubben har oversikt over deltakelse en del år tilbake.

Gavekort: Alle som har 35 poeng eller mer og som sender inn kontrollkortet eller registrerer deltakelsen på nettet (turorientering.no) deltar i trekningen av gavekort (1 x kr 1000 og 2 x kr 500).

 

Kontrollkortet sendes Else-Margrethe Bredland, Daleheia 10, 4640 Søgne innen 15. oktober. Barn og ungdom kan få diplom og medalje tilsendt. Dette må angis på kontrollkortet.                                            

Tur-o-avslutning: Tirsdag 27. oktober klokka 18. Klubbhuset ved Søgne Stadion hvis det fortsatt står (det skal rives). Alternativt sted blir varslet på hjemmesiden vår. Utdeling av diplomer og medaljer. Enkel servering. Bingo. Trekning av gavekort.

Kartposene selges på Servicetorget/biblioteket i Søgne, hos YX Energi Lunde, Esso Tangvall, Shell Nodeland og DNT-sør (Turistforeningen), Kristiansand. Pris kr 200.-

Kartsalg: Turkartene Kulia, Rosseland, Linnåsen, Smørheia og Vedderheia selges på Servicetorget i Søgne, Rådhustorget i Songdalen og hos Norli bokhandel i Søgne. Norli bokhandel selger også orienteringskart.
 

Finner du ikke posten?
Det hender at poster forsvinner. Merk av på kontrollkortet at du har vært på posten, og meld ifra til en av oss om at posten mangler.

 

Signe Heivoll 901 90 363                                            

Else-Margrethe Bredland 918 73 533

Oddleif Håverstad 481 56 642

På SSOKs hjemmeside (www.ssok.no) kan du lese mer om klubben og få oversikt over treningsopplegg og løp.

Gjest i naturen

 

Ta flest mulig av postene tidlig i året og gå 
minst mulig i hekke- og yngletida i juni.

 

Båndtvang for hund gjelder fra 1. april til 20. august.

Dette må respekteres.

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark 
fra 15. april til 15. september.

Kjøring på privat vei eller grunn uten tillatelse 
av grunneier må ikke forekomme.