Årsmøte 2022

Årsmøte i Søgne og Songdalen Orienteringsklubb vil bli avholdt tirsdag 1. mars kl. 19:00 på rådhuskantina på Nodeland. Årsmøtepapirer vil bli lagt ut i forkant av møtet. Vel møtt!