Historikk

Start

21. november 1947 ble orientering en ny idrett i Søgne idrettslag. SSOK ble stiftet 2.2.1988 etter at Søgne I.L. s o-gruppe ble nedlagt og Songdalen o-klubb skiftet navn til Søgne og Songdalen Orienteringsklubb. Stiftelsesårsmøtet vedtok denne stiftelsesdatoen, selv om Songdalen orienteringsklubb ble stiftet 2.10.72. (og var Vest Agder Orienteringskrets første rene o-klubb)

Før dette var det bare sporadiske orienteringsaktiviteter i Greipstad og Finsland, men etter at SOK ble stiftet vokste interessen utover på 70- og 80-tallet. Klubben utga sitt første kart i 1974, og klubben påtok seg flere store arrangementer, bl.a. Sørlandsgalopp i 1976. Klubben har to æresmedlemer; Alv Sløgedal (videreført til SSOK) og Floke Bredland. Begge har i en årrekke nedlagt  formidabel dugnadsinnsats som har gitt betydelig inntekter til klubbens drift.

Terreng

Med sine store variasjoner egner terrenget i Søgne seg svært godt til orientering.Ved sjøen er det bratte, småkuperte koller med furu, einer og eikekratt mellom pytter og tjønner. Innenfor kan det være lauvskau og fin skogbunn, og helt i nord, på f eks Smørheia, er det et åpent, nesten høyfjellslignende terreng. I Songdalen er det også store variasjoner i terrenget. I Finsland er det mange store myrer og relativt åpen vegetasjon. Lenger sør i kommunen er terrenget mer kuppert og det er større grad av lauvskog.

Aktivitet

Orienteringsklubben har mange aktive orienteringsløpere som deltar på nær- og kretsløp. Mange reiser også verden rundt for å være med på løp. Det legges vekt på bredde og aktiviteter for alle. Klubben har også toppløpere i mange aldersklasser.

Trening

Klubben arrangerer nybegynnertreninger som er åpne for alle. 

Turorientering

O-klubben har alltid lagt vekt på trim. Søgne IL's o-gruppe var i 1970 først ute med tur-orientering på Sørlandet. I Songdalen startet turorienteringen opp noen få år senere. Siden har det vært et årvisst arrangement. Turorienteringen passer for alle, ikke minst som familieaktivitet. Under linken Turorientering i menyen finner du info om årets opplegg

Arrangementer

Klubben er også aktiv på arrangementsiden. I 1996 var bygda sentrum for Sørlandsgaloppen med henimot 2000 deltakere. I 1997 gikk Norgesmesterskapet i Søgne. De første kongepokalene som er utdelt i Søgne, ble overrakt på en flott seierspall i Lohne Lier. I 2000 arrangerte SSOK to løp i Sørlandsgaloppen i Søgne. I 2001 var klubben medarrangør for NM Natt. Løpet gikk i Furulunden i Mandal. I 2004, 2008 og 2012 var klubben nok en gang sterkt involvert i Sørlandsgaloppen. Klubben var også medarrangør i O-festivalen i 2014.