Styret

Øystein Dybesland

Styremedlem
97648137

Stig Erik Ørum

Styremedlem
91886645

Linda Moseid

Styremedlem, representant for Turo-komiteen

Frank Solås

Vararepresentant fra Turo-komiteen
91380288

Svein Sunde

Kasserer
92661547

Leiv-Terje Arnevik

Kart
38050954

Ståle Thortveit

Rekrutterings- og treningsrådet
90238996

Svein Erik Wiig

Styreleder
93401525