Kontaktinfo

Som vanlig - det er alltid flere personer å kontakte.  

I dette tilfellet kontakter du leder, om det ikke gjelder penger. Men gjelder det penger, tar du alltid kontakt med kasserer først. Gjelder det løp og slikt, kan du enten kontakte en av de navngitte personene, eller gå direkte til personen, om den er oppgitt her.

Christina White, Leder

Svalsvegen 95, 4645 NODELAND
Tlf. 95237872 
c.white@broadpark.no

Svein Sunde, Kasserer

Svalåsvegen 91, 4645 NODELAND
Tlf. 92661547
svein.sunde@agderfk.no

Klubbens kontonummer: 3090.07.02317

Kart

De fleste kartene er til salgs hos Pegasus bokhandel på Tangvall i Søgne og Midt-Agder Friluftsråd i Kristiansand.
Turkartet Linnåsen selges i tillegg på Songdalen bibliotek på Rådhuset i Songdalen.

For mer informasjon om tilgjengelige kart, kontakt Christina White (se kontaktinfo over) eller klubbens kartansvarlig, Leiv-Terje Arnevik, tlf. 48144019.