Årsmøte 2022 med årsberetning 2021

Årsmøte ble holdt 1. mars i gamle kommunestyresal på Nodeland med 12 oppmøtte medlemmer.

Her finner dere protokoll og årsberetning for 2021