Årsmøte 3. juni kl 19, avholdes digitalt - Oppdatert

Pga Covid-19 restriksjoner må dessverre årsmøte avholdes digitalt, på denne linken; https://meet.google.com/xrh-tsyj-qqh

Årsberetning 2020 finner du her

Agenda:

Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder og referent

Årsberetning fra styret

Regnskap/budsjett

Aktivitetsplan

Kartplan

Valg