Innkalling ekstraordinær årsmøte

Styret i SSOK innkaller til ekstraordinær årsmøte tirsdag 19. april kl 2030.

Møtet avholdes digitalt via Microsoft Teams

Agenda:

1. Klubben gjennom årsmøte må vedta hvorvidt vi skal følge enklere lovnorm for idrettslag.

Dette gjør det mulig å forenkle organisere driften av klubben, noe som kan passe for mindre klubber. Bl.a. er det da ikke nødvendig med eget kontrollutvalg.

Årsmøte vil i slike tilfeller overta kontrollutvalgets oppgaver.

Styret anbefaler ekstraordinær årsmøte om å vedta at SSOK skal fra 2022 følge enklere lovnorm for idrettslag.