Premiering turorientering 2020

Av smittevernhensyn kunne vi dessverre ikke gjennomføre avslutningsmøte for turorienteringen 2020. 

Men det ble trukket ut tre vinnere av gavekort (2 x 500 og 1 x 1000) blant de 144 enkeltpersonene/familiene som hadde levert kontrollkort eller som hadde registrert klipp på nettsiden www.turorientering.no.

De heldige vinnerne var  :

Odd Arnfinn Myklebust (500)

Familien Roar Borøy (1000)

Familien Eriksen (500)