Tur-O avslutningen er avlyst

Av smittevernhensyn er avslutningsmøte for turorienteringen 27. oktober avlyst. 

Klubben sender kun ut medaljer og diplomer barn og ungdom. Øvrige kan selv hente på Klubbhuset ved ungdomsskolen på Tangvall tirsdag 27. oktober mellom kl. 18.-19.  

Hvis det ikke passer kan du kontakte Else-Margrethe Bredland, tlf. 918 73 533 for å avtale et passende tidspunkt for henting hjemme hos henne.