Turorientering 2018 – årets grønne julegave!

For 49. gang ønsker Søgne og Songdalen orienteringsklubb velkommen til turer i flotte omgivelser. Turene går i år i områdene rundt Svensheia og Bruliheia (Turkartet Rossevann), Årstøl/Ravneheia (Turkartet Lohne/Solås), Skogen (Songdalen) og Kjellandsheia (Søgne). 70 poster er plassert ut i terrenget. Postene står ute fra 1. juledag til slutten av september.

Turorienteringspakken er i salg fra 9. desember hos YX Energi på Lunde, Esso på Tangvall, Shell på Nodeland og DNT Sør (Turistforeningen) i Kristiansand.  Pris kr. 200.-. Mer informasjon finnes under "Turorientering" i menyen.