TURORIENTERING 2021

SSOKs turorientering for 2021 er lagt ut for salg på bensinstasjonene på Nodeland, Tangvall og Lunde, samt hos Turistforeningen i Kristiansand. 

Postene står ute fra 1. juledag til og med 26. september.

Mer informasjon ligger under Turorientering i menyen.

Informasjon blir også lagt ut på www.turorientering.no