TURORIENTERINGSPOSTENE ER PÅ PLASS

Utsikt fra 4. post på Breland

Turorienteringspostene er på plass fra 1. juledag.  Slik værprognosesene er for jula ser det ut som en må reise et stykke for å gå på ski.  Da er det absolutt et alternativ å ta turorienteringsposter.  Årets opplegg er variert og viser mangfoldet i terrenget i Søgne og Songdalen.  Også i år sponser Søgne og Greipstad Sparebank med verdifulle premier som trekkes ut blant de som sender inn kontrollkortet.  Se nærmere beskrivelse under Turorientering.

Bildealbum