TURKARTET LINNÅSEN TIL SALGS

SSOKs nye turkart - Linnåsen er nå til salgs på Pegasus i Søgne for 100 kr.  Det dekker et svært sentralt turområde for Søgne og Songdalen.  I tillegg er det merket og ryddet en del nye turstier i området.