FLOKE UTNEVNT TIL ÆRESMEDLEM

I forbindelse med tirsdagens KM-sprint ble Floke Bredland utnevnt til klubbens andre æresmedlem.  Det er  bare Alv Sløgedal som kan smykke seg med tilsvarende tittel, og det er ca. 30 år siden han ble utnevnt som æresmedlem i Songdalen OK.  Denne tittelen fikk han med seg over i SSOK.

Dermed er det bare Floke som har fått æresmedlemstatus i SSOKs historie.  Han ble medlem med en gang klubben ble stiftet i 1988 og har vært det uabrutt siden.  Det er spesielt hans inntektbringende dugnadsinnsats over en rekke år samt hans arbeid med utgivelsene av turkartene som som styret har lagt til grunn for å gi Floke æresmedlemsstatus.

En velfortjent hederstegn til et trofast medlem!

HELE KLUBBEN GRATULERER!