Nyheter

Årsmøte 2022

Årsmøte i Søgne og Songdalen Orienteringsklubb vil bli avholdt tirsdag 1. mars kl. 19:00 på rådhuskantina på Nodeland. Årsmøtepapirer vil bli lagt ut i forkant av møtet. Vel møtt!

Avslutningskveld for Tur-O

Onsdag 1. desember kl. 18:00 er det avslutning for årets turorientering på Tangvall bibliotek. Det blir utdeling av diplomer og medaljer og salg av Tur-O 2022, samt servering av kaffe/brus, boller og kringle. Hjertelig velkommen :)

Hilsen, Tur-O komitteen

Sider